REFORMES
ASF amb la societat civil organitzada

Logo ASFCat
REFORMES: ASF dóna suport a les entitats del tercer sector sense ànim de lucre

Realització de projectes de reforma i seguiment d’obra en establiments destinats a la prestació de Serveis Socials per part d’entitats sense ànim de lucre. Sota demanda justificada el grup de treball de ASF-Cat REFORMES presta serveis d'arquitectura de manera desinteressada per a l’adequació de locals que tinguin reconeguda la prestació d’algun servei social.

T'interessa?

Clika la teva opció i trobarem la millor manera de treballar plegats per a la realització d'aquest projecte:
Empreses
Particulars

Torna a l'Inici


Titol

ASF amb les Entitats del Tercer Sector
Descripció
Realització de projectes d’adequació i rehabilitació de locals i habitatges d’Entitats No Lucratives (ENLs) que treballen en el Sistema de Serveis Socials.
La Comissió de Cooperació Local d’ASF posa a disposició de les diferents entitats , de manera permanent i sota demanda justificada, un servei d’assessorament tècnic.
Laboratori de la Fundació Àmbit Prevenció abans de la col·laboració ASF-Cat REFORMES
Exemple d'intervenció del grup ASF-Cat REFORMES - Abans i després del laboratori de l'Associació Àmbit Dona al Raval de Barcelona
Laboratori de l'Associació Àmbit Dona després de la intervenció del grup de reformes d'ASF-Cat
Consulta els projectes realitzats el 2010 aquí
Consulta el tríptic del servei de REFORMES ASF-Cat
Objectius
Recolzar a les entitats que ofereixen serveis socials, amb la voluntat  de potenciar la iniciativa social de la societat civil organitzada.
Resultats Esperats
Les entitats del tercer sector de l'àmbit català prestataries de serveis socials arriben a més persones gràcies a l’adequació dels seus espais de treball.
Beneficiaris
Beneficiaris directes: 1.280
Beneficiaris Indirectes: 20.000
Àmbit Geogràfic
Àrea Metropolitana de Barcelona
Durada
2012-2014
Equip Humà
Grup de Volunatris de la Comissió de Cooperació Local d’ASF- Grup Reformes
Recursos
Recursos assolits: 15.750€
Recursos pendents: 27.900€
COM US PROPOSEM COL•LABORAR*
Esponsoritzar un servei tècnic de suport al Sistema de Serveis Socials
*El tipus de col·laboració més escaient per la vostra empresa la podeu escollir a “Empreses