ASF amb Mali
Logo ASFCat
ASF amb les comunitats rurals de petits productors de Mali

Arquitectes Sense Fronteres
treballa a Mali des de 2008 mitjançant el suport a la millora de la infraestructura productiva i sanitària de la regió del Bandiagara, al país Dogon. ASF promou la utilització de tècniques adaptades de construcció en terra i el desenvolupament de prototips i tipologies constructives innovadores així com la seva introducció en els circuits formatius locals.

T'interessa?
Clika la teva opció i trobarem la millor manera de treballar plegats per a la realització d'aquest projecte:
Empreses
Particulars

Torna a l'Inici


Títol
ASF amb les comunitats rurals de petits productors de la regió del Bandiagara, Mali
Descripció
Projecte de millora dels equipaments comunitaris del sector hortifrutícola de Bandiagara (Mali) i de racionalització i millora dels circuits comercials locals i accés al crèdit, possibilitant l'entrada del petit agricultor en l'economia formal.
Construcció de vivers adaptats i de magatzems i centrals de compres i recolzament a les cooperatives de crèdit i de petits productors.
Objectius
Contribuir a la millora de les condicions de vida en l'àmbit rural del sud de Mali, incidint en l'àmbit productiu de les famílies d'agricultors.
Resultats Esperats
 4 magatzems construïts destinats a la conservació d’aliments; Captació de tècnics locals especialitzats en tècniques constructives per generar infraestructures adequades a l’entorn per una millor productivitat; recolzament a nivell de cooperatives productores de gestió de servies comunitaris y la creació d’una plataforma d’accés al crèdit per a petits productors.
Magatzem de Bolmo construit per ASF, Bandiagara, Mali
Magatzem de Bolmo construit per ASF, Bandiagara, Mali - 2010
Beneficiaris directes
Beneficiaris directes: 2.040 hab.
Beneficiaris indirectes: 25.045 hab.
Dones beneficiàries directes: 600 pers
Àmbit Geogràfic
Bandiagara, País Dogon - Mali
Durada
Inici: 2012
Fi: 2014
Equip Humà
Grup de volunatris de la Comissió de Cooperació inernacional d’ASF.
“Grup Àfrica de l’Oest”
Contrapart Local: Actions de Promotion Humaine

Recursos
Assolits: 27.762€
Pendents: 235.200€
COM US PROPOSEM COL·LABORAR*
Apadrinar 1 magatzem com empresa col·laboradora.
*El tipus de col·laboració més escaient per la vostra empresa la podeu escollir a “Empreses” 

Comments