ASF amb Formació
Per la responsabilització social del sector de l'Arquitectura
Logo ASFCat
Formación: Por la responsabilización social del sector de la arquitectura

Títol

T'interessa?

Clika la teva opció i trobarem la millor manera de treballar plegats per a la realització d'aquest projecte:
Empreses
Particulars

Torna a l'Inici


ASF amb la Responsabilitat Social
Descripció
Curs online de promoció i formació del voluntariat tècnic en projectes d'acció social de base arquitectònica i de construcció
Objectius
Capacitar i orientar al col•lectiu de professionals de l'arquitectura i del ram de la construcció per a la seva interacció amb el Sistema de Serveis Socials. Contribuir a garantir la cobertura del dret a l'habitatge i a la ciutat dels col•lectius vulnerables a l’Estat Espanyol, a través d'accions i projectes de voluntariat tècnic en el marc d'Arquitectes Sense Fronteres o d'altres organitzacions sense ànim de lucre.
Resultats Esperats
Els professionals de l'arquitectura i del ram de la construcció disposen d'un canal clar, organitzat i vehiculat per accedir al voluntariat tècnic en acció social, en el seu camp d'intervenció, i estan capacitats per a la detecció i resolució de les casuístiques de caràcter tècnic més comuns en matèria d'habitabilitat bàsica i resolució de patologies constructives.
Beneficiaris
Nº Beneficiaris directes: 120 professionals  
Nº Beneficiaris indirectes: 22.029 pers.

Tipus de beneficiaris indirectes:
- Diagnosis Oculars de seguiment individualitzat de casos derivats de Serveis Socials: 480 persones
- Diagnosis Oculars en el marc de projectes de reforma integral d'habitatges en assentaments informals (Madrid-la Canyada Real, Barcelona-Collserola i cinturó confrontant, la Corunya - As Rañas, entre altres): 2.030 pers.
- Assessorament tècnic a la millora o rehabilitació d'entitats sense ànim de lucre prestadores de Serveis Socials: 1.550 pers.
- Accions formatives a la població en situació de vulnerabilitat per causa d’ infrahabitatge en assentaments  informals en matèria de tècniques constructives: 2500 persones
- Accions formatives d'introducció al voluntariat, identificació de patologies constructives i situacions d’infrahabitatge per a professionals de l'arquitectura i dels serveis socials: 680
- Accions de formació i sensibilització en matèria de dret a l'habitatge i marc jurídic i institucional de la propietat: 11.664 persones
- Assessorament tècnic al teixit associatiu veïnal en matèria de plans urbanístics, normativa municipal, etc: 3.125 persones
Àmbit Geogràfic
Estat Espanyol
Durada
Inici: 2012
Equip Humà
Grup de voluntaris d’ASF “Inercanviant Experiències”
Recursos
Assolits:10.250€
Pendents:34.152€
COM US PROPOSEM COL•LABORAR*
Patrocinar el curs de formació online per tot l’Estat Espanyol amb un impacte important en tot el sector de l’Arquitectura i la Responsabilitat Social del mateix. Gran visibilitat de la vostra empresa entre els professionals de tot l'estat al costat de causes socials.
*El tipus de col·laboració més escaient per la vostra empresa la podeu escollir a “Empreses