DIAGNOSIS,
ASF Contra l'exclusió social

Logo ASFCat
DIAGNOSIS: ASF contra l'exclusió social i amb el Sistema de Serveis Socials

Títol

T'interessa?

Clika la teva opció i trobarem la millor manera de treballar plegats per a la realització d'aquest projecte:
Empreses
Particulars

Torna a l'Inici

Consulta el tríptic del servei de DIAGNOSIS ASF-Cat
ASF amb el Dret a l’Habitatge i a la ciutat de les capes de població més desfavorides del nostre entorn més inmediat
Descripció
Realització d’informes tècnics de casos individualitzats de persones i col•lectius vulnerables amb problemes d’habitabilitat i  detectar patologies en l’edificació que tinguin una influencia directa en la vida de les persones
Objectiu
Recolzar el sistema de Serveis Socials en la prevenció i/o resolució de situacions d'exclusió i
marginació social per causa d’infrahabitatge.
Resultats esperats
Els problemes d’habitabilitat no esdevenen l’arrel d’una problemàtica d’exclusió social
Beneficiaris
Beneficiaris directes: 240 pers.
Beneficiaris Indirectes: 1200 pers.
Àmbit Geogràfic
Àrea metropolitana de Barcelona
Durada
2012 - 2014
Equip Humà
Grup de Voluntaris de la Comissió de Cooperació Local d’ASF - Grup Diagnosis
Recursos Econòmics
Assolits: 15.000 €
Pendents: 15.000 €
COM US PROPOSEM COL•LABORAR*
Esponsoritzar un servei tècnic de suport al Sistema de Serveis Socials d'amplia incidència a nivell local
*El tipus de col·laboració més escaient per la vostra empresa la podeu escollir a “Empreses