ASF amb Cuba Logo ASFCat
ASF amb Cuba

Títol

T'interessa?

Clika la teva opció i trobarem la millor manera de treballar plegats per a la realització d'aquest projecte:
Empreses
Particulars

Torna a l'Inici


ASF amb les famílies en situació de vulnerabilitat
Descripció
Projecte (en segona fase) per l’eradicació de les cuarterías (modalitat cubana d'infravivenda) en el municipi de las Tunas
Objectius
Millorar les condicions i la qualitat de vida de la població resident en el municipi de les Tunas, facilitant la possibilitat d’accés a un dret bàsic com és el Dret a un habitatge digne.
Resultats esperats
La millora de les condicions d’habitabilitat de la població de la Cuartería Francisco Vega nº355.
Beneficiaris
Beneficiaris directes: 18 famílies (60 persones) i 20 persones que rebran formació en l'àmbit constructiu.
Beneficiaris indirectes: 344 persones (160 dones, 134 homes i 50 nens)
Àmbit Geogràfic
Las Tunas – CUBA
Durada
Desembre 2009 - Octubre 2012
Equip Humà
Grup de Volunatris de la Comissió de Cooperació Internacional d’ASF.
 “Grup Cuba”
Contrapart local: Oficina del Historiador (OH)
Recursos
Assolits: 190.000€
Pendents: 85.000€
COM US PROPOSEM COL•LABORAR*
Cofinançar la segona fase del projecte per finalitzar la construcció de 18 habitatges socials.
*El tipus de col·laboració més escaient per la vostra empresa la podeu escollir a “Empreses